Kõik mida sa pead teadma ohtliku puu langetamise kohta!

Ohtlike puude langetamine on, nagu nimigi ütleb, väga riskantne töö. Sa ju ei sooviks, et selle töö käigus midagi viltu veaks? Seda ei taha ka meie. Just seepärast oleme kokku pannud juhendi, mis annab sulle mõningaid konkreetseid nõuandeid ohtlike puude raiumiseks ja peamiste tekkida võivate kahjustuste ohjamiseks. Samuti selle kohta, mida teha peale puu raiet.

Kui palju maksab ohtliku puu langetamine?

Enamik majaomanikke püüab puude langetamise hindade arvelt kokku hoida, tehes ise puude raietöid. Probleem on aga selles, et puude maha võtmine on tegelikult väga ohtlik, nii et see on õigem jätta professionaalide hooleks. Puude langetamisel on õiged töövõtted olulised nii kõigi asjaosaliste ohutuse jaoks kui ka töö õigeks tegemiseks.

Ainult siis, kui oled teinud väärt otsuse ja jätnud töö asjatundjate hoolde, võid olla kindel, et see saab tehtud korralikult ja ohutult nii sulle kui su varale.

Keskmine puude langetamise hind, mida maksad oma aia puude kärpimise või eemaldamise eest, sõltub erinevatest asjadest. Neist peamised tegurid on:

Puu

 • Liigid
 • Suurus
 • Seisund

Piirkond

 • Ohutus
 • Asukoht
 • Maastik

Väline

 • Ilm
 • Aastaaeg

Lisakulud

 • Kändude eemaldamine
 • Roheliste jäätmete utiliseerimine
 • Kohaliku omavalitsuse loa taotlemine

Loe neist teguritest lähemalt siit artiklist: Kui palju maksab (ohtliku) puu langetamine?

Seega küsimusele, et kui palju maksab puude langetamine, ei saa üheselt vastata. Niisiis kui sul on vajadus puu langetamise teenuse järele, võta palun meiega ühendust! Selleks kirjuta info.arborworks@gmail.com või helista 58 50 9873.

Kuid pane tähele! Kui võtad pakkumisi mitmest kohast, ära vali vaid hinna järgi! Kindlasti veendu, et ettevõttes töötavad professionaalsed ja kogenud arboristid, neil oleks piisav varustus ka ettearvamatute olukordade jaoks ja samuti nad pakuksid sulle lepinguga kindlustunnet, et kui siiski midagi peaks viltu minema, sina täiendavaid kohustusi ei kanna.

Hinnapäringu tegemine ohtliku puu raiumiseks

Parim viis puu langetamise hinna täpse pakkumise saamiseks, on kutsuda arborist või puittaimede hindaja. Kindlasti küsi aga teenusepakkujalt enne üle, et kas see on sinu jaoks tasuta või lisatasu eest. Näiteks meil, ArborWorks’is, on see tasuta.

ArborWorksi töötajad kuulevad seda küsimust kogu aeg: “Kas saate mulle telefoni teel öelda, mis mu puul viga on ja kas seda on vaja langetada?”. Meie sertifitseeritud arboristid suudavad tõenäoliselt sinu puu probleemi kitsendada, kuid telefoni teel on raske täpset diagnoosi panna. Sarnaselt arstivisiidiga haiguse diagnoosimiseks, on kõige parem puud isiklikult hinnata, et võimalikke probleeme maksimaalselt tuvastada. Isiklik hindamine võimaldab arboristidel tõhusalt hinnata sinu puude seisukorda ja koostada diagnoos, samuti lahendus, mis aitab säilitada sinu puude head tervist või anda soovitust puu siiski langetada.

Hinnapäring veebi teel

Kuid esmase hinnakalkulatsiooni saab siiski ka siis, kui saadad võimalikult täpsed andmed interneti teel. Kui sa hinnapäringut veebis teed, lisa sinna kindlasti pigem rohkem, kui vähem infot. Lisaks olukorra kirjeldusele, asukohale ja loomulikult oma kontaktidele, on väga hea, kui saad korraga saata ka mõned pildid puu seisukorrast, mida langetada soovid. Pilte tasub teha nii lähemalt kui kaugemalt. Seda just seepärast, et hinnapakkumise tegija ei soovi vaid teada, mis on puu langetamise põhjus, vaid teda kindlasti huvitab ka see, et milline on puule ligipääsetavus ja selle ümbruskond. See annab täpsemalt aimu, millist varustust ja kui mitut meest on töö ettevõtmiseks tarvis.

Miks vajan arboristi teenust koos kindlustusega?

Puutöö võib olla ohtlik mitte ainult arboristile, kellel võib tekkida vajadus puude otsa ronida või nende pügamiseks kõrgustesse jõuda, vaid ka inimestele ja puude ümber olevale varale. Mida teeksid, kui puu kukuks sinu naabri katusele, kui seda hooldati või su tagaaiast eemaldati?

Kui sinu palgatud professionaalil ei ole vastutuskindlustust, vastutad naabri katuse korda tegemise eest sina!

Kuidas puu langetamine toimub – puult või masinalt?

Kaks kõige sagedamini kasutatavat puudel töötamise meetodit on tõstuki kasutamine või köite ja rakmete abil puu otsa ronimine. On teatud olukordi, kus ühte meetodit eelistatakse teisele, kuid kõigil puutöömeetoditel on oma plussid ja miinused.

Tõstukid

Tõstukitel on võimalus töötada puu kõrval ilma, et peaks ohutuse tagamiseks puule tuginema. See võib olla kasulik, kui puu on struktuurilt ebakindel või kujutaks muul viisil ronijale ohtu. Tõstukid sobivad suurepäraselt puude eemaldamiseks teede lähedalt ja lihtsa juurdepääsuga kohtadest. Kui tõstuk aga sinu tagaaeda ei mahu, võib väiksema alternatiivina kasutada ämbliktõstukeid.

Üks probleem tõstukite puhul on see, et neid võib mõnikord olla raske paksus puuvõras manööverdada. Seega mõnda puuhooldustööd võib suuremahuliste tõsteseadmetega olla raskem korralikult teha.

Ohtlike puude raie tõstukilt

Köite ja rakmete abil ronimine

See on suurepärane võimalus tagaaedades ja muudes olukordades, kus juurdepääs on keeruline, ruumi on vähe või kus rasked seadmed võivad kahjustada maa-alust süsteemi, nagu septik või drenaaž. ( kindlasti kahjustab rasketehnika ka peremehe ilusat muruvaipa)

Puu otsa ronimine annab arboristile puust teistmoodi vaatenurga. Kui arborist puu otsa ronib, suudab ta lähedalt märgata võra defekte ja muid probleeme. Lõikamisel saab roniv arborist puud seestpoolt kujundada ja pääseb töövahenditega raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Teatud olukordades võib olla tõstukiga raskem teha õigeid lõikeid.

Ohtlike puude raie köite abil

Märkus redelite kohta

Redelid on veel üks viis puule ligi pääsemiseks, kuid neid tuleks kasutada äärmise ettevaatusega. Viljapuuaia redelid on ühed ohutumad puude pügamise redelid, kuid neid tuleks kasutada ainult väikeste puude puhul. Kui puuteenus kasutab puule juurdepääsuks peamise viisina pikendusredeleid, ole ettevaatlik – seda on tööstuses tavaliselt pahaks pandud.

Ohtlike puude raie

Puude langetamine on üks levinumaid raie- ja metsatöödel tehtavaid töid. See on raske ja potentsiaalselt ohtlik tegevus, mis eeldab saemehelt (mootorsaeoperaatorilt) puude tundmist, head füüsilist vormi ja puude langetamise koolitust.

Kõige levinum puu langetamisel kasutatav tehnika on mitme etapiline protsess, mille käigus luuakse esmalt tüvesse avatud pind. Õigesti teostatud lõigete korral positsioneerib sälgu loomine puu staatilise koormuse nii, et saagija saab tagalõike ja allesjäänud liigendi kasutamisega usaldusväärselt kontrollida puu langemissuunda. Raie käigus tehtud vead võivad aga kaasa tuua varakahju, raiuja või kõrvalseisjate tõsise vigastuse, halvimal juhul koguni surma.

Ohutu raie algab puu tingimuste nõuetekohase kontrollimisega, et tagada inimestest ja varadest vaba koht. Järgmine samm, mida puu langetamisel kasutatakse, on kolme täpse ja strateegilise lõike tegemine. Saemehed peavad tegema puude ohutuks ja usaldusväärseks langetamiseks teadlikke otsuseid sälgu stiili ja iga lõike sügavuse osas.

Neid lõikeid peaks tegema saemees, kes on saanud vastava väljaõppe ja kannab sobivaid isikukaitsevahendeid, nagu kindad, silmakaitse, kuulmiskaitse, näokaitsega peakaitse ehk kiiver, ja terasest varbaga saapad. Puude langetamiseks valitud mootorsaag (vastava võimsusega) peab olema puu lõikamiseks sobiva suurusega (lati pikkus) ning terav ja heas korras. Sobiva varustuse, nagu puude langetamiseks mõeldud kiilud ja muud puude langetamise vahendid, omamine võib aidata tõhusalt ja ohutult puud langetada.

Tööeelne ülevaatus

Esimene samm puu langetamisel on see, et langetaja vaatab puu kaldenurka. Kui puu on kaldu või on veidi kaldu, peaks vilunud saemees seda märkama ja arvestama puu kaldenurgaga ja vastavalt sellele tegema lõiked. Kindlasti oleneb palju puuliigist. Kui harilik vaher on kaldus maja poole ja arborist seda märkab puude ülevaatluse käigus, siis ei lähe ta kunagi puud langetama niinimetatult „jalapealt“. Selline olukord paneb arboristil tulukese põlema, sest omandatud teadmised ja kogemused ütlevad, et vaher on küll tugeva puiduga kuid rabe. Samas viltuse kasega saab võtta rohkem riske, sest ta on kontrollitavam kui vaher.

Selleks, et seda kõike teada peabki olema eelnev koolitus ja sellele järgnev laialdane kogemustepagas. Õige saemees planeerib raietööd puu olemasoleva kalde suunas. Struktuurivigadega puud on potentsiaalselt ohtlikud raiekandidaadid. Puud, mille koor on keerdunud, viitavad sisemiste puidukiudude spiraalile, mis võib muuta langemise suuna kontrollimise keeruliseks.

Kuivade okste või mädapuiduga puid on samuti raske langetada tavapäraste sälguoperatsioonidega. Samuti peaks saemees uurima puu tervislikku seisundit. Kui puu on õõnes või puu ühel küljel on mädanenud puitu, võib see raietööd veel eriti keeruliseks muuta, kuna mädapuit mõjutab puu langemise suunda, mistõttu selle languse suund on kontrollimatu.

Ohutu tsooni loomine

Järgmise sammuna peab arborist kindlaks tegema, kas puu kavandatud langemise tee on takistustest ja sihtmärkidest vaba. Kui puudub vaba suund, kuhu puud langetada saab, võetakse kasutusele teised töömeetodid. Selleks on näiteks kas raie tõstukilt või köite ja rakmete abil sõltuvalt olukorrast.

Raiet tõstukil või köite ja rakmete abil nimetatakse sektsiooniliseks langetamiseks, kus iga sektsioon kukutatakse puuotsast alla kontrollitult ja läbimõeldult. Väga kitsastes kohtades, kus ei anna puupakke alla visata, sest on oht inimelule või kahjustada kinnisvara me rigime.

Rigimine ehk sektsiooniline langetamine on langetamine nööride või köietehnika abil. Selle töö juures oleme näiteks toonud mitmesaja kiloseid puupakke maapeale eriti kontrollitult ja vaikselt. Nii ei saa kahjustada kliendi vara ja ei teki auke ka sinu murupeale. Eriti tähtis on rigimist kasutada katuse kohal olevate puuokste ja puude eemaldamisel või raiel. Siis peavad kõik ohutusnõuded olema täidetud 120% ulatuses ning rohkemgi veel. Rigimisel kasutame spetsiaalseid sertifitseerituid köisi.

Töö positsioneerimine

Langetajal peab olema vaba tee, kust pääseda puud raiuma ja eemalduda kiirelt, kui see hakkab langema. Ta peab veenduma, et puuduvad takistused, nagu hooned, puud või muud füüsilised tõkked, mis takistavad tal kiiret eemaldumist, kui puu hakkab lõikamise ajal nö. ette hoiatamata kukkuma.

Arborist peab alati eeldama, et puu kukub igas võimalikus suunas ja võtma meetmeid tagamaks, et miski ei saaks vigastada, olenemata puu langemise suunast. Enne puu raiumist teeme ka meie põhjaliku eeltöö ja mõtleme/mängime tööprotsessi läbi, et tagada saja protsendiline kindlustunne kliendile kui ka meile endile.  Arboristika juures kehtib kindlasti ütlus „kümme korda mõõda ja üks kord lõika“.

Vaid nende ohutusreeglite järgmine enne tööga alustamist tagab, et kõik kulgeb võimalikult palju plaanipäraselt. Kuid alati tuleb valmis olla ettearvamatuks!

Loe pikemalt siit artiklist, et miks eelistada ohtliku puude langetamisel arboristi?

Pärast puu langetamist

Usume, et heade teenuste alla kuuluvad meie poolt lisaks puude langetamisele ka puude hooldus, puiduhakke või kändude freesimisega tekkivate haljasjäätmete vedu ja utiliseerimine. Kuigi paljud teenuse osutajad ja arboristiga tegelevad ettevõtted lahkuvad pärast puu mahalangemist, usume, et meie suudame sulle pakkuda soovi korral algusest lõpuni parimat kogemust. Seetõttu hõlmavad meie puuteenused põhjalikku piirkonna puhastamist ja taastamist, et tagada sinu vara hea väljanägemine.

Pakume seda ka eraldiseisva teenusena, kui sul on raiejäätmeid, millega vajad abi. Teenus iseenesest näeb välja selline, et tuleme oma hakkuriga kohapeale ja purustame kuni 20cm läbimõõduga puu oksad ära. Hakkematerjali laseme veoauto kasti või jätame kohapeale, mida saab hiljem kasutada multšina näiteks roosipõõsaste all. Selle teenuse hindade arutamiseks võta palun ühendust meie meeskonnaga telefoni teel või meie veebisaidi kaudu.

Kändude freesimine

Pärast seda, kui puu on eemaldatud, jääb järele tugev känd, mis kunagi puu paigale kinnitas. See känd sisaldab palju küsimusi selle kohta, mida edasi teha. Kas jätta see oma õuel puutumata või eemaldada see ühe hoobiga koos ülejäänud puuga? Või kuidas on kännu freesimisega – kuidas see toimib?

Kas känd freesida või eemaldada jäädavalt?

Kändude freesimisel ja kändude eemaldamisel on nii plussid kui miinused. Sinu jaoks sobivaima tee valimine sõltub peamiselt sinu maastiku tulevikuplaanidest.

Kännu eemaldamise protsess on neist kahest nii öelda pealetükkivam. See hõlmab koguka puukännu ülestõstmist ja seejärel kõigi puu laialt levinud juurte väljakaevamist. Nagu võid ette kujutada, kulub töö tegemiseks palju aega, rohkelt tööd ja võimsaid tööriistu. Samas, pärast kännu eemaldamist on sul maapind puhas leht ja avatud kõikidele uutele ideedele, mis sul oma maastiku jaoks on. Mis pole nii tore, on see, et kännu eemaldamisel jääb maha suur auk, mis võib kuni täitumiseni silma häirida.

Kändude freesimine on palju vähem intensiivne. Sel juhul kasutavad arboristid masinat kännu täielikuks hakkimiseks väikeseks hakkepuidudeks. Freesimine on palju tõhusam kui kändude eemaldamine, kuid see jätab puu juured maha. Kuid vajadusel freesime läbi terve maapinna, et hävitada kõik puust allesjäänud puitosa. Kui känd on suur, võib tekkiv laastuhunnik olla ka päris suur, kuid laastu saab kasutada oma maastiku teiste taimede multšina.

Üks peamisi näpunäiteid, mida meie arboristid annavad, on puu langetamise ajal freesida känd, et vältida tulevasi probleeme. Raie- ja kändude freesimise teenuste kombineerimise hind on ökonoomsem kui iga teenuse hind eraldi võttes. Peamine selleks kasutatav seade on tööstuslik kännufrees. See masin freesib kännu maapinnast madalamale, hävitades juurte süsteemi ja vabastades sinu kinnistul ruumi. Kännu freesimisega ei teki muret, et puu hakkaks uuesti „elama“. Näiteks eriti aktiivsed on paplid ja remmelgad, kus kännust hakkavad uuesti vohama vesivõsud ja varsti võib sul hoovis olla jälle üks puu juures. Seega, et seda kõike vältida on mõistlik känd koheselt freesida.

Vana kõrge känd ei pruugi alguses probleeme tekitada, kuid mida kauem lased sellel seal olla, seda rohkem võib see häirida. Vanad kännud võivad muru niitmist takistada või olla sulle ja su perele komistamise ohuks. Lisaks raskendavad nad uue puu istutamist, kui selleks uuesti valmis oled.

Kändude freesimine on kõige kiirem viis vabaneda tülikast kännust.

Kui kavatsed istutada langetatud puu kohale…

Võimalik, et sul ei pruugi istutamiseks sobivat külgnevat ala olla, seega on oluline teada, kuidas vana ala kõige paremini ette valmistada, kui otsustad seda teed valida. Kuigi puude eemaldamisel ja kändude lihvimisel maha jäänud orgaaniline aine laguneb, ja lisab isegi olulisi toitaineid pinnasesse, on osa sellest saepuru- ja hakkematerjalist alati hea mõte eemaldada. Seejärel saad seda segada uue mullaga, et luua tasakaalustatum keskkond, lisades ka komposti. Soovi korral aitame ka meie uue kasvumulla kohale toimetamisega. Kuid mitte ainult, ka sellele järgnev muruseemne külvamine on täiesti meie pädevuses!

Kui valid istutamiseks uue puu, kaalu väiksema juurepalliga lühema puu valimist, et juurestik ei oleks nii „ülerahvastatud“, kui see maa sees kinnistub. Teine potentsiaalne idee on valida istutamiseks midagi muud kui puu. Näiteks väiksemakasvulised puud, hübriid vormid, lilled või hekid võivad kõik olla sobivad alternatiivid, olenevalt maapinna ja pinnase seisukorrast, kust puu eemaldati.

Iga puu või taime puhul, mis läheb vana puu kohale, paku sellele alguses kindlasti palju väetist, et veenduda, et see õitseb nii hästi kui võimalik. Siin on ka professionaalide näpunäide: kasuta eelmise puu vana saepuru multšina oma aia muude piirkondade jaoks. Kindlasti ära unusta värskelt istutatud puittaimi või põõsaid regulaarselt kastmast. Kuid väldi liigkastmist, mille tagajärjel taime juured hukkuvad ja sinu suurtest pingutustest muuta oma aed turvalisemaks ja säravamaks on luhta läinud.

Kindlasti, mida istutamise juures tähele tuleb panna, on see, et juurepalli koos hoidev kangas koos võrguga tuleb eemaldada. See väldib hilisemaid keerdjuurestiku tekkimisi. Keerdjuurestiku tekkimisel hävitab puu iseennast ja hukkub. Arborist jälgib seda kõike istutuskäigus ja kui puukoolist tulnud puu on siiski juba keerdjuurestikuga oskab arborist selle ohutult eemaldada. Nii ei saa puu viga ja on elujõuline ka edaspidi.

Kindlasti on oluline samm ka puu toestusel, mis aitab kaasa puu juurdumisele. Toestus aitab puul paremini kohaneda meie heitlikus kliimavööndis, kus on pidevalt suured tuuled.

Räägi arboristiga

Kas sul on pärast puu eemaldamist istutamise kohta endiselt küsimusi? See võib olla üle jõu käiv protsess, kui esmalt tegeleda vanema puu eemaldamisega ning alles siis tuleb käigud täielikult ümber lülitada ja mõelda, kuidas sama kohaga toime tulla ja kuidas see uue kasvuga hakkama saab. Parim võimalus on võtta ühendust oma piirkonna sertifitseeritud arboristiga (nt Arbor Works), kui sa pole puude eemaldamise ajal juba temaga koostööd teinud. Tema saab juhendada sind ümberistutamiseks parima külgneva kasvukoha valimisel või aidata kaasa mõelda, millised puuliigid vanal kasvukohal püsima jäävad.

Muru uuesti külvamine pärast puu eemaldamist

Esmalt valmista ette soovitud piirkond. Enne uue muru istutamist on oluline muld ette valmistada. Kogu hakkepuidu ja saepuru eemaldamine peaks olema sinu esimene prioriteet. Saepuru ja hakkpuit röövivad mullast lämmastiku, mis on tervisliku muru kasvatamiseks hädavajalik toitaine.

Seejärel keera labidaga mulla ülemine tase ümber. Värskenda seda mulda! See annab sellele hapnikku, võimaldades murul kasvada tagasi lopsakaks ja terveks.

Aeglase ja kiire vabanemisega lämmastikurikaste väetiste segu kasutamine annab mullale tõuke praegu ja aitab hoida lämmastikutaset ka tulevikus. Lisa kiht värsket pinnast ja riisu ala, et väetis jaotuks ühtlaselt.

Nüüd, kui soovitud ala on puhastatud, muld on ette valmistatud ja väetis on segatud, saad lõpuks seemned maha panna. Pärast seemnete maha panekut käi rehaga pinnas üle, segades seemned mulda. Laota seejärel seemnetele veel õhuke kiht mulda, käi mururulliga üle ja ongi põhimõtteliselt valmis!

Kui muruseemned on istutatud, on aeg minna hooldusrežiimi. Kasta oma uut muruseemet kindlasti 5–10 minuti jooksul pärast istutamist. Veendu, et pinnas ei kuivaks. Kuivad seemned surevad kiiresti. Kõige lihtsam kastmismeetod on paigaldada enne muru rajamist automaatne kastmissüsteem maasse. Nii jääb sinul üle vaid vaadata, kuidas sinu aed päev päevalt aina ilusamaks muutub.

Kuid veelkord – kui sul on abi vaja, saame ka meie sulle appi tulla!

Loodame, et said siit mitmeid häid ja kasulikke mõtteid, kui sind ootab ees potentsiaalne ohtliku puu raie. Kui sul on aga abi vaja, võta palun meiega ühendust! Selleks kirjuta info.arborworks@gmail.com või helista 58 50 9873.

Turvalisi töid soovides!

Arbor Works