ArborWorks OÜ - Ohtlike puude langetamine, võra hooldus ja kändude freesimine.
teearu Teearu Grupp OÜ www.teearugrupp.ee
 mustamäehaljastus  AS Mustamäe Haljastus  www.haljastus.ee
 floraserve  Floraserve OÜ
 Ökomets OÜ  www.treeservice.ee
 EELK Iisaku kogudus  iisaku.eelk.ee