ArborWorks OÜ - Ohtlike puude langetamine, võra hooldus ja kändude freesimine.

Ajaloost

Mõisted arboristika (ingl arboriculture) ja arborist võeti kasutusele 1930ndatel USA-s, sest tekkis vajadus eristada puude hooldust metsandusest. 1924. aastal loodi seal esimene erialaühendus, millest tänaseks on arenenud rahvusvaheline arboristide organisatsioon ISA (International Society of Arboriculture). Euroopas moodustati 1992. aastal EAC (European Arboricultural Council), mille liikmeteks on rahvuslikud puuhoolduse ühingud (alates 2012. aastast ka meie ühing). EAC tegeleb koolituste ning vajalike erialaste standardite väljatöötamisega.

Professionaalsete arboristide arv kasvab kiiresti, sest linnapuude hulk Euroopas väheneb ning see paneb pöörama rohkem tähelepanu nende hooldusele ja säilitamisele. Siinjuures on oluline teada, et vana puu hooldamine on sageli märgatavalt odavam kui selle raie ja uue istutamine. Elavnenud on ka vanade parkide korrastamine ja taastamine, mis samuti nõuavad arboristi asjatundlikku nõu ja osavat kätt.

Kes on arborist?

Arborist on puuhoolduse spetsialist, kes hooldab asula- ja pargipuid kogu nende eluea jooksul. Seejuures lähtub ta inimeste ja nende vara turvalisusest ning puu bioloogiast, püüdes samas parandada kõrghaljastuse tervislikku seisundit ja dekoratiivsust.

LOE EDASI SIIT …